Altres serveis

Certifiquem que el teu edifici compleix la normativa vigent.

Des de Kaltek donem resposta als dubtes relacionats amb el Certificat d'eficiència energètica d'edificis i habitatges, així com a la normativa que el regula, el Reial decret 235/2013.

A qui aplica el Reial decret 235/2013?

• Edificis de nova construcció.

• Edificis o parts d’edificis existents (per exemple, un habitatge dins d'un edifici) que es venguin o lloguin a un nou arrendatari, sempre que no disposin d’un certificat en vigor.

• Edificis o parts d'edificis en els quals una autoritat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic.

Tots els habitatges que es venguin o lloguin han d'obtenir el Certificat d'eficiència energètica?

No. Existeixen les següents exclusions:

a) Edificis protegits oficialment per ser part d'un entorn declarat o en raó del seu particular valor arquitectònic o històric.
b) Edificis o parts d'edificis utilitzats exclusivament com a llocs de culte i per a activitats religioses.
c) Construccions provisionals amb un termini previst d'utilització igual o inferior a dos anys.
d) Edificis industrials, de la defensa i agrícoles no residencials, o parts d'aquests, de baixa demanda energètica.
e) Edificis o parts d'edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m2.
f) Edificis que es comprin per a reformes importants o demolició.
g) Edificis o parts d'edificis existents d'habitatges, l'ús dels quals sigui inferior a quatre mesos a l'any, o bé durant un temps limitat a l'any i amb un consum previst d'energia inferior al 25 per cent del que resultaria de la seva utilització durant tot l'any, sempre que així consti mitjançant declaració responsable del propietari de l'habitatge.

Per què cal obtenir la qualificació energètica d'un edifici o habitatge existents?

Bàsicament perquè així ho exigeix el Parlament Europeu amb la Directiva 2010/31/UE i la seva transposició a l'Estat espanyol mitjançant el Reial decret 235/2013.

Quin objectiu persegueix el Reial decret 235/2013?

Que els usuaris, propietaris o arrendataris, puguin comparar i avaluar la qualificació energètica de l'habitatge en qüestió.

Tots els habitatges que es publicitin hauran d'informar de l'eficiència energètica. Per exemple, en els aparadors de les immobiliàries, així com en les webs i revistes del sector, a més de la descripció del pis, les fotos i el preu, s'ha d'indicar la qualificació energètica obtinguda.

L'objectiu final és afavorir els habitatges amb major eficiència energètica, així com les inversions en estalvi d'energia.

Qui paga el Certificat d'eficiència energètica?

Cada propietari o promotor és el que encarrega a un tècnic habilitat l'avaluació energètica.

La certificació obtinguda s'haurà de guardar juntament amb l'escriptura del pis i haurà de presentar-se en el registre de la Comunitat Autònoma corresponent.

 

Què passa si no vull obtenir la certificació de l'eficiència energètica del meu habitatge?

La normativa preveu diferents tipus de sancions econòmiques, l'import de les quals varia en funció del tipus d'infracció.

 

Cada vegada que entra un arrendatari nou cal renovar el certificat?

No. El Certificat d'eficiència energètica té una validesa màxima de 10 anys, sempre que la Comunitat Autònoma no indiqui el contrari.

No obstant això, si el propietari ha fet modificacions en l'habitatge que milloren la seva eficiència energètica, pot sol·licitar voluntàriament a un tècnic habilitat una actualització.

 

Es pot aconseguir una qualificació energètica superior a la real?

Cada Comunitat Autònoma ha designat òrgans competents que realitzen les inspeccions oportunes amb la finalitat de garantir el correcte compliment del procés generador de la certificació energètica.

La normativa preveu sancions econòmiques importants per als qui falsifiquin o alterin els resultats de la certificació energètica.

Som especialistes en Certificats d'eficiència energètica per a:

certificado energetico edificios ingenieria Barcelona - Kaltek

Edificis

certificado energetico locales ingenieria Barcelona - Kaltek

Locals Comercials

certificado energetico vivienda ingenieria Barcelona - Kaltek

Habitatges


Necessites un Certificat d'eficiència energètica?