Projectes d'instal·lacions

Des de Kaltek, participem durant tot el procés de disseny i execució de les instal·lacions.

Tenim molta experiència en la legalització i el disseny d'instal·lacions per a locals comercials, despatxos i oficines, locals de pública concurrència, indústries, edificis d'habitatges...

 

Els nostres projectes d'instal·lacions

instalaciones electricas kaltek

Instal·lacions elèctriques de mitjana i baixa tensió

Segons el Reglament Electrotècnic per a la Baixa Tensió, s'han de legalitzar mitjaçant projecte elèctric, entre d'altres, les instal·lacions elèctriques en indústria amb potència superior als 20 kW, els garatges amb ventilació forçada, els edificis amb potència superior als 100 kW i els locals de pública concurrència.

instalaciones kaltek

Climatització i calefacció

El Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis regula que les instal·lacions tèrmiques amb una potència superior als 70 kW tèrmics s'han de legalitzar mitjançant la redacció d'un projecte tècnic. Estan inclosos edificis plurifamiliars, biblioteques, col·legis, auditoris, restaurants, residencials públics, hotels i similars.

kaltek instalaciones gas

Instal·lacions receptores de gas

El Reglament Tècnic de Distribució i Utilització de Combustibles regula que les instal·lacions amb més de 70 kW de potència calorífica estan subjectes a legalització mitjançant un projecte de gas. Això afecta a restaurants, obradors, rostidors, pastisseries, geriàtrics, hotels, hospitals i similars.

kaltek instalaciones deteccion de incendios

Protecció i prevenció contra incendis

Tal com indica el Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis, les instal·lacions dels equips i sistemes de protecció contra incendis dels establiments industrials requereixen la presentació d'un projecte tècnic o de documentació tècnica, davant dels serveis tècnics en matèria d'Indústria de la Comunitat Autònoma corresponent .

Kaltek - infraestructuras comunes de telecomunicaciones

Projectes d'infraestructures comuns de telecomunicacions (ICT)

D'acord amb el Reglament d'Infraestructures Comuns de Telecomunicacions, tots els edificis plurifamiliars, unifamiliars i qualsevol edifici subjecte al régim de propietat horitzontal han de legalitzar aquesta instal·lació mitjançant projecte tècnic.

My Services

Explica'ns què necessites